Alle informatie op de websites van Studio5982 BV heeft een informatief karakter. Alhoewel Studio5982 BV getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garanderen Studio5982 BV en/of haar (toe)leveranciers niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website.

Studio5982 BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Studio5982 BV voorafgaand toestemming geeft. Alle rechten zijn voorbehouden aan Studio5982 BV.

Op de Studio5982 BV websites zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Studio5982 BV zijn. Studio5982 BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

Studio5982 BV behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en raadt u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

Studio5982 BV is een geregistreerd merk.

Studio5982 BV is lid van vakvereniging Dupho en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 1105999.

Op onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van de Dupho januari 2015 van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer [19/2015] en worden op verzoek toegezonden.